Gratis vård för dig 85 år och äldre

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften.

Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.

Vaccination mot influensa

Under influensatiden erbjuder vi dig vaccination mot influensa och lunginflammation. När det gäller lunginflammation så räcker det att du vaccinerar dig en gång, för influensa behöver du vaccinera dig varje år. Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 65 år rekommenderas att vaccinera dig. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Inflensavaccination hos oss

Vaccinationskampanjen startar torsdagen den 9:e november och pågår fram till 28:e februari 2018.

Drop-in

För dig som tillhör en riskgrupp torsdagar 13-15.30 med undantag för vecka 51 och 52. Övriga är välkomna att kontakta våra mottagningssköterskor för tidsbokning.

Du som behandlas med Waran, Pradaxa eller Eliquis bör kontakta oss innan vaccinering, då särskilda direktiv finns för grupper som behandlas med blodförtunnande läkemedel.

Rätt vård snabbt

I Stockholm finns mer än 200 vårdcentraler, 13 husläkarjourer samt jourläkarbilar som gör hembesök. Spara värdefull tid genom att veta vart du vänder dig.