Psykosocialt team

För att komma i kontakt med vårt psykosociala team kan du ringa på telefonnummer
08-578 385 54.

Inger Westerlund

Kurator